Play Plus

Politika Privatnosti

Politikom privatnosti informišemo Vas koje lične podatke prikupljamo putem ove internet stranice, o načinu upotrebe prikupljenih podataka kao i o načinu ostvarenja vaših prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Naša Politika privatnosti definiše odnos prema podacima o ličnosti koje posedujemo u cilju poštovanja prava na zaštitu podataka o ličnosti koje je zagarantovano međunarodnim i domaćim propisima.

U cilju poštovanja načela obrade podataka definisanih u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, naša Politika privatnosti obezbeđuje zakonito i transparento prikupljanje podataka, određenu svrhu obrade uz korišćenje minimalnog broja podataka, istinitost podataka, ograničeno i bezbedno čuvanje podataka.

Ujedno vam stavljamo na raspolaganje informacije o tome koje vrste podataka o ličnosti obrađujemo, koja je svrha i pravni osnov obrade, primaocima kojima se podaci o ličnosti otkrivaju, periodu čuvanja podataka, vašim pravima po osnovu zaštite podataka o ličnosti, postojanju automatizovanog donošenja odluka i bezbednosti obrade.

RUKOVALAC:

SZTR PLAY PLUS

Adresa sedišta: Sarajevska 25, Beograd

e-mail: info@playplus.rs

Matični broj: 60620555

Lice za zaštitu podataka o ličnosti i kontakt istog: Vladimir Tošić JMBG 0208980391809 tel.br. +381 (0)63 7725105

LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU:

Obrađuju se isključivo podaci o ličnosti kupaca naših proizvoda, koji su nam dobrovoljno dati prilikom registracije na našem sajtu ili prilikom kupovine robe preko našeg sajta.

PODACI O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU:

naziv pravnog lica

PIB i matični broj

adresa pravnog lica

podaci o zakonskom zastupniku pravnog lica

korisničko ime

lozinka

e-mail

ime i prezime fizičkog lica

JMBG

pol

država i opština prebivališta

telefon

adresa

broj bankovnog računa i naziv banke kod koje je otvoren

podaci o transakcijama koje kupci obavljaju preko našeg sajta

podaci navikama kupaca prilikom posete našeg sajta

fotografije I video zapisi.

SVRHA OBRADE

Rukovalac se bavi prodajom robe iz svog proizvodnog i prodajnog asortimana, pravnim i fizičkim licima. Radi poboljšanja uspešnosti poslovanja, rukovalac je registrovao internet portal https://playplus.rs/ preko koga vrši onlajn prodaju robe.

PRAVNI OSNOV OBRADE

Podatke o ličnosti obrađujemo isključivo na osnovu vašeg pristanka. Započinjanjem registracije na našem internet portalu ili kupovinom robe na našem sajtu, smatra se da ste se saglasili u svemu sa ovom Politikom privatnosti i da ste pristali na obradu vaših ličnih podataka.

Uvek možete tražite da se vaši podaci, odnosno korisnički nalog obriše.

VAŠA PRAVA

Registrovani korisnici i kupci na našem sajtu čije podatke posedujemo, imaju pravo da zahtevaju da im se omogući uvid u svoje podatke kao i da od nas dobiju informacije u vezi sa obradom podataka, sve u skladu sa ovom politikom i zakonom.

Možete da ostvarite pravo na ispravku odnosno dopunu vaših ličnih podataka, a u cilju ostvarivanja svrhe obrade. Imate pravo da tražite brisanje vaših podataka ili brisanje korisničkog naloga odnosno pravo da opozovete pristanak na obradu podataka.

Vaše je pravo da nam uputite prigovor kao i da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, molimo vas da nam se obratite, a mi ćemo vam rado izaći u susret.

PERIOD ČUVANjA PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti čuvaju se u periodu koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade podataka o ličnosti, odnosno u period do 5 godina od dana registracije naloga na našem sajtu ili od dana kupovine na našem sajtu. Neaktivni korisnički nalozi brišu se nakon 5 godina od poslednjeg korišćenja naloga.

BEZBEDNOST OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Primenom adekvatnih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, smanjili smo na najmanju moguću meru sve rizike od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja podataka o ličnosti ili neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti koji su obrađivani. Kako prenos podataka o ličnosti putem internet mreže nikada ne može biti potpuno siguran, u tom smislu rizik zloupotrebe podataka snosi i davalac podataka.

Za adekvatan nivo bezbednosti primenjujemo različite tehničke mere.

KOLAČIĆI

Kolačići predstavljaju zbirke podataka koji se prilikom posete internet strane šalju na Vaš računar ili mobilni uređaj i kojima se kasnije može pristupiti. Zahvaljujući kolačićima vidi se šta su interesi posetioca našeg sajta, što pomaže da se poboljša upotreba za sve korisnike.

Koristimo kolačiće neophodne za funkcionisanje internet strane, odnosno one koji omogućavaju da pregledate naše stranice, kolačiće za statistiku posećenosti i unapređenje performansi internet strane i kolačiće za oglašavanje. Kolačići na internet strani se takođe koriste za pamćenje sesije korisnika internet stranice. Kolačić je internog tipa, kriptovan je i podatak ne može biti iskorišćen eksterno.

Vi imate mogućnost da izaberete da li ćete prihvatiti kolačiće koji nisu neophodni za funkcionisanje naše internet stranice. Takođe, možete i naknadno da odbijete korišćenje kolačića izmenom postavki u Vašem pretraživaču. Moguće je da ukoliko to uradite nećete moći da koristite sve funkcije ove internet strane.

Naša internet strana koristi Google analitiku, uslugu za internet analitiku koju pruža kompanija Google.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o kolačićima Google analitike, pogledajte stranice Google koje se odnose na pružanje pomoći i politiku zaštite privatnosti: Politika zaštite privatnosti Google-a i Pomoć Google analitike.

Naš sajt ne odgovara za način upotrebe i prikupljanja podataka od strane kmpanije Google, te ne snosimo odgovornost za slučajne zloupotrebe načinjene postupanjem pomenute kompanije.

DECA

Ovaj internet portal nije namenjen deci i mi kao rukovaoci podacima, nećemo prikupljati podatke od lica mlađih od 15 godina.

IZMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti podložna je promenama u skladu sa potrebama raukovaoca ili u skladu sa zakonskim odredbama. Sva promena biće objavljena na našem sajtu.

Izmena politike prozivodi pravno dejstvo od dana objave na sajtu. Upotreba sajta nakon objave promene smatraće se kao da se korisnik ili kupac saglasio sa objavljenim promenama.